Inspire coaching
Praktijk voor coaching, therapie en inspiratie

Coaching en therapie

Wanneer is het een goed idee om begeleiding te zoeken?

In een heleboel situaties kan begeleiding in de vorm van coaching/therapie je verder helpen. Eigenlijk in alle situaties waar jij het moeilijk mee hebt, waar je vaak hinder van ondervindt en waar je zelf niet mee verder komt helpt coaching/therapie om stabieler, vrijer en blijer in het leven te staan. Hieronder staan een aantal voorbeelden maar deze opsomming is verre van compleet. Wanneer je twijfelt of coaching/therapie iets voor jou is, bel of mail dan gerust voor meer informatie.

ü bij weinig eigenwaarde, een negatief zelfbeeld

ü teveel onrust in hoofd en/of lijf, gevoelens van stress

ü sombere gevoelens, gedachten

ü weinig of geen energie

ü rouw bij ziekte of verlies van een dierbare, of bij amputatie

ü niet weten wat je wilt, geen keuzes kunnen maken

ü heftige emoties of juist niet bij gevoelens kunnen komen

ü lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben

ü als je persoonlijke groei belangrijk vindtPositieve effecten:

 

 

 

 

 

 

 

Methode

Tijdens de sessies maak ik gebruik van veel verschillende werkvormen. Het voeren van gesprekken is natuurlijk erg belangrijk. Wat stagneert er in jou leven en op wat voor manier heb je daar last van? Hoe wil je dat je leven er uit ziet, waar verlang je naar? Niet alleen door gesprekken maar ook door het doen van oefeningen ontstaat er veel inzicht. Als er inzicht is in je problemen kun je op zoek naar hoe het kan dat er een disbalans is en waarom je steeds tegen bepaalde dingen aanloopt.  De oefeningen die gedaan worden geven veranderingen op de plekken waar dat nodig is zodat je levensenergie weer gaat stromen. 

De basis van mijn werkwijze is de Wielwerkmethode. Deze methode gaat over veranderingen en steeds opnieuw  balans vinden. Over verbondenheid met alles om je heen en het hebben van je eigen plek in deze wereld. De natuur kan ons hierin spiegelen en geeft ons veel voorbeelden over balans en eigenheid. Zo bestaat elk jaar uit vier seizoenen met elk hele duidelijke processen. Toch is er geen zomer gelijk, de omstandigheden van elk seizoen zijn telkens weer anders. En steeds volgt het nieuwe seizoen de oude op. Ook na een hele lange, koude winter wordt het toch weer voorjaar en beginnen struiken uit te botten en zien we weer voorjaarsbloemen verschijnen. Zelfs na verwoestende bosbranden zijn er zaden diep in de grond die juist na een bosbrand gaan ontkiemen. Zonder de zeer hoge temperatuur zouden deze zaden niet tot leven komen. Alles in de natuur neemt ruimte in en is op een eigen manier in verbinding met de omgeving. Alles in de natuur  is uniek en helemaal zichzelf, net zoals ieder mens dat van nature is.

De mens wordt beïnvloed door zijn gedachten, door zijn energie, door emoties en door het fysieke lichaam. Als deze in balans zijn is het gedrag in evenwicht, is er veerkracht en volop levensenergie. Als er dingen in ons leven zijn waar we het moeilijk mee hebben verstoren we de balans en zetten onszelf op slot. De wielwerkmethode is toepasbaar bij het weer op gang helpen en dus laten stromen van vastgelopen processen, op welk niveau of van welke aard dan ook.

Gedachten: Elk proces begint met een gedachte. Dat kan een positieve gedachte zijn die je een goed gevoel geeft. Negatieve gedachten geven je een onprettig gevoel en kunnen je belemmeren. Ben jij je ervan bewust wat je denkt?

Energie: Hoe ga jij met jouw energie om? Heb je genoeg energie om de dag door te komen? Of laat je juist dingen die je graag wilt doen omdat je te weinig energie hebt?

Emoties: Wat voel je nu eigenlijk? Helemaal geen gemakkelijke vraag voor de meeste mensen. Door je emoties niet alleen te herkennen maar ook te erkennen mag je helemaal zijn wie je bent. Je levenskracht gaat weer stromen.

Lichaam: Je lichaamshouding staat in relatie tot je levenshouding. Het laat je vaak zien wat er (on)bewust speelt.

Gedrag: Deze vier gebieden samen (gedachten, energie, emoties en lichaam) bepalen je gedrag. Wat doe jij? Wat laat je zien aan de buitenwereld? Hoe is jouw gedrag ten opzichte van jezelf, je omgeving, op je werk, in je relaties?

De gebieden worden los van elkaar bekeken maar ook hoe ze elkaar beïnvloeden. Door de gesprekken en technieken zoals o.a.  NLP, hypnotherapie, ontspanningsoefeningen, delenwerk, innerlijk kindwerk, mindfulness en zelfcompassie oefeningen worden verstoorde processen weer op gang gebracht zodat er meer ruimte en vrijheid ontstaat om jou leven op jouw unieke manier te leven.